ERP системийн 6 модуль нэвтрүүлэх нээлттэй тендер ялагчгүйгээр хаагдлаа.

Арж капитал ХХК-ийн зүгээс 2023 оны 2-р сарын 13-ний өдөр ERP системийн доорх 6 модуль нэвтрүүлэх тендерийг нээлттэй байдлаар зарласан юм. Үүнд:

  1. Төслийн менежмент,
  2. Үйлдвэрлэлийн менежмент,
  3. Техникийн менежмент,
  4. Худалдан авалтын менежмент,
  5. Гэрээний менежмент,
  6. Санхүүгийн менежмент,

Энэ удаагийн тендерт ирсэн материалууд нь манай тендерийн урилгад дурдагдсан хэрэгцээ шаардлагуудыг хангаагүй тул бид тендерийг ялагчгүйгээр хаах болсноо мэдээлж байна.

Тендерт оролцож материалаа ирүүлсэн компаниуддаа баярлалаа.