Нийт ажилчдын хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Компанийн нийт удирдлагын баг бүрэлдэхүүн 1,2-р төслийн кемп дээр нийт ажилчдын хурлыг амжилттай зохион байгууллаа. Тус хуралд хэлэлцэж, танилцуулсан зүйлс:

  • MVVP танилцуулга /эрхэм зорилго, алсын хараа, уриа үг/
  • Өнгөрсөн жилд хийгдсэн томоохон ажлууд
  • Төслийн мэдээлэл /үлдэгдэл ажил, ажлын төлөвлөгөө, явц/
  • Карьер хөгжлийн журам, үнэлгээний журам, сургалт хөгжлийн журам
  • ХЭМАБ-тай холбоотой мэдээлэл
  • Хууль дүрэм журам /зөрчлийн тухай хууль, шинэчлэгдсэн хуулийн заалт/
  • Норд хувь лизингийн талаар мэдээлэл хүргэж танилцууллаа.