card
Төслүүд

Баянхонгор – Алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу хучилттай авто замын төсөл

Захиалагч: Үндэсний хөгжлийн газар

Санхүүжүүлэгч: Монгол улсын сангийн яам

Зөвлөх компани: Аварга зам ХХК

Ерөнхий гүйцэтгэгч: Макс Рөүд ХХК

Туслан гүйцэтгэгч: Арж Капитал ХХК

Төслийн байршил: Баянхонгор аймаг, Буу цагаан сум

Төслийн товч танилцуулга: 

Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газар болон “Макс рөүд” ХХК-ийн хооронд байгуулсан Концессын эрх шилжүүлэх гэрээний дагуу Баянхонгор – Алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу хучилттай авто замын “Кадсүрвэй” ХХК-ийн зураг төслийн 126,7 км авто замыг “Макс рөүд” ХХК нь 2019 оны 5 дугаар сараас 2020 оны 10-р дугаар сарын хооронд зураг төсөл, техникийн шаардлага, стандарт, норм нормативыг мөрдөж зам барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

Замын бүтцийн хувьд: Баянхонгор-Алтай чиглэлийн 126.7км авто замын зураг төсөл нь 2 хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:

А. 2016 онд “Кад-сүрвэй” ХХК-ийн шинэчлэн боловсруулсан “Харганы худгаас Байдрагийн гүүр хүртэлх 78.9 км авто замын зураг төсөл”

Б. 2010 онд “ICT-sain consulting” ХХК-ийн боловсруулсан “Харганы худгаас Дэлгэр чиглэлийн 47,8 км авто замын зураг төсөл”

  • Замын зэрэглэл: III ангилал /улсын чанартай, шинэ нормоор 1г/.
  • Тооцоот хурд: 80км/цаг.
  • Далангийн өргөн: 11.0 метр
  • Зорчих хэсгийн өргөн 7м.  
  • Зорчих хэсгийн хөндлөн хэвгий: 2%
  • Хөвөөний өргөн: 2,0метр х2 Хөвөөний 0,5м хэсэг нь АБ бэхэлгээтэй.
  • Хөвөөний хөндлөн хэвгий: 4%
  • Хучилтын төрөл: Капитал буюу асфальтбетон